Imieniny:
1454 - 1772
1454 - 1457 Mikołaj Szarlejski
1457 - 1475 Jan Kościelecki
1477 - 1507 Mikołaj Kościelecki
1508 - 1534 Stanisław Kościelecki
1518 - 1545 Janusz Kościelecki
1546 - 1569 Fabian Czema
1569 - 1602 Maciej Żaliński
1602 - 1611 Samuel Żaliński
1611 - 1622 Konstancja Habsburg
1622 - 1656 Albrycht Stanisław Radziwiłł
1656 - 1667 Ludwika Maria Gonzaga de Nevers
1667 - 1668
Piotr Des Noyers
1668 - 1683 Jan Andrzej Morsztyn
1683 - 1687 Jan Piotr Tuchółka
1687 - 1702 Kazimierz Ludwik Bieliński
1702 - 1727 Jerzy Wojciech Jackowski
1727 - 1728 Jakub Henryk Flemming
1728 - 1730 Tekla Flemming z Radziwiłów
1730 - 1744 Michał Serwacy Wiśniowiecki
1744 - 1746 Tekla Wiśniowiecka z Radziwiłłów, primo voto Fleming
1746 - 1760 Michał Antoni Sapieha
1760 - 1763 Aleksandra Ogińska z Czartoryskich, primo voto Sapieha
1763 - 1767 Jerzy Wilhelm von Goltz
1767 - 1772 Anna Elżbieta Rozyna von Goltz

1920 - 1939

1920 - 1924 Jan Bartz
1924 - 1929 Czesław Tollik
1929 - 1932 Edward Woronowicz
1932 - 1937 Jerzy Hryniewski
1937 - 1939 Jan Aleksander Ornass

od 1999

1999 - 2006 Andrzej Wegner
2006 - 2010 Piotr Mówiński
2010 - 2014 Dorota Gromowska
2014 - Michał Mróz