Imieniny:
01.07.2019

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU - ZMIANA POWIERZCHNI

Nadleśnictwo Tuchola wprowadziło czasowy zakaz wstępu do lasu od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. na terenie leśnictw: Rudzki Most, Skrajna, Żalno, Żółwiniec, Żółwiniec-Szkółka, Kiełpiński Most, Plaskosz Zakaz nie obejmuje terenu: Parku dendrologicznego „Nad Stążką”, Ścieżki Przyrodniczo - Dydaktycznej „Jelenia Wyspa” i dróg leśnych położonych na szlaku pieszym im. dra K. Karasiewicza

Szczegółowe dane, znajdują się w siedzibie Nadleśnictwa Tuchola, Gołąbek 4, 89-511 Cekcyn oraz w załączonym zarządzeniu nr 14/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Straciło moc Zarządzenie Nr 12/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuchola z dnia 12 lutego 2019 r.Informację Nadleśnictwa Tuchola wprowadził Wydzaiał Rozwju LiFE