Imieniny:
13.03.2017

Wojewoda wizytuje drogi powiatowe współfinansowane ze środków rządowych

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz zapoznał się w piątek 10 marca z realizacją przez Powiat Tucholski w roku 2016 dwóch zadań drogowych.
Były to następujące zadania:
  1. Przebudowa drogi 1017C na odcinku Śliwice - Lińsk. Wartość zadania 1.356.594,96, w tym 677.067 zł przyznanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych, 633.152 zł od Gminy Śliwice i 22.140,48 zł z budżetu powiatu tucholskiego. Przebudowano 2,45 km drogi, w tym poszerzono nawierzchnię do 6 m, wykonano elementy spowalniające ruch, oświetlenie solarne zatok autobusowych, zatoki autobusowe z chodnikami, oznakowanie pionowe i poziome, rowy odwadniające.
  2. Remont drogi 1005C na odcinku Śliwiczki - Łącki Piec. Wartość zadania 791.440,52 zł, w tym 633.152 zł przyznane przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego z rezerwy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, gdyż wystąpiły tam nawalne deszcze, które doprowadziły do uszkodzeń nawierzchni szczególnie krawędzi drogi oraz poboczy. 100.000 zł pozyskano od Nadleśnictwa Trzebciny, a  58.288,52 zł wyasygnowano z budżetu powiatu tucholskiego. Wyremontowano 3,278 km drogi. Wskazany odcinek drogi otrzymał nowy dywanik asfaltowy, umocnione tłuczniem zostały również pobocza.

W czasie wizyty Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz bardzo pozytywnie wypowiadał się na temat jakości i efektywności prac wykonywanych w naszym powiecie, stawiając je za wzór dla innych.

Wydział Rozwoju LiFE