Imieniny:
18.05.2017

Wilki są, zagrożenia nie ma

Wilki są, zagrożenia nie ma. To konkluzja spotkania zorganizowanego 16 maja w Starostwie Powiatowym w Tucholi przez Starostę Tucholskiego Michała Mroza, z udziałem Zarządu Powiatu Tucholskiego, Nadleśniczych władz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnego Konserwatora Przyrody.

W Borach Tucholskich pojawiły się dwie watahy wilków, liczące łącznie co najmniej 20 zwierząt. Nie było w naszym kraju zarejestrowanych przypadków ataku na człowieka, a szkody przez nie wyrządzane są bez porównania niższe niż szkody wyrządzane przez bobry czy przez zdziczałe psy. Te ostatnie stanowią oddzielny problem, gdyż nie wiadomo, kto powinien się nimi zająć – ich wyłapywanie należy do zadań własnych samorządów gminnych. Monitorowanie zachowania zarówno dzikich, jak i zdziczałych zwierząt, jest podstawą zachowania bezpieczeństwa, dlatego też mieszkańcy są proszeni o informowanie właściwych służb o każdym nietypowym incydencie.

Warto pamiętać, że każdy kontakt z dzikim zwierzęciem – sarną, jeżem czy wiewiórką – może skutkować zarażeniem wścieklizną. Pozostawmy więc naturę samej sobie – zdrowe zwierzęta atakują wtedy, gdy same czują się zagrożone.

 Wydział Rozwoju LiFE