Imieniny:
04.06.2018

Wiedza o obronie cywilnej w naszym powiecie

W dniu 24 maja 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi odbyły się powiatowe eliminacje do VII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej, która jest organizowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Etap powiatowy był przeprowadzony przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tucholi. Każda z czterech szkół średnich, biorąca udział w zmaganiach, była reprezentowana przez dwóch uczniów, wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Uczestnicy eliminacji powiatowych mieli przed sobą trzy konkurencje: test wiedzy, praktyczne elementy udzielania pierwszej pomocy oraz strzelanie z broni pneumatycznej. Uczestnicy konkursu musieli się wykazać znajomością programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa szkoły średniej jak również z rozszerzonego zakresu tematycznego:
- z zakresu obrony cywilnej;
- z zakresu powszechnej samoobrony;
- sposobu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w sytuacjach zagrażającym ich życiu;
- z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Po wyrównanej walce udało wyłonić się trzech najlepszych zawodników eliminacji powiatowych:
I miejsce – uczeń z ZSO
II miejsce – uczeń z TL
III miejsce – uczeń z TL.
Na podstawie Regulaminu VII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej powiat tucholski na tej imprezie będzie reprezentowany przez dwóch najlepszych zawodników eliminacji powiatowych. Finał wojewódzki odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2018 r.

Tekst PCZK w Tucholi
Wprowadził: WRLiFE