Imieniny:
17.05.2017

Szkolenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Fojutowie

11 maja na szkoleniu w Fojutowie członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zapoznali się z informacjami na temat Powiatu Tucholskiego przedstawionymi przez Członka Zarządu Powiatu Jerzego Kowalika.

Gremium to zajmuje się m.in. oceną sposobu podziału środków Funduszu Pracy i działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz opiniowaniem Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia i innych dokumentów strategicznych. Tym razem, oprócz merytorycznych wykładów prowadzonych przez przedstawicieli WUP, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Statystycznego czy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej goście zapoznali się także z urokami Borów Tucholskich i docenili rozwój przyjaznej naturze turystyki na jego obszarze. Prezentacja Jerzego Kowalika zaowocowała także nowymi pomysłami na aktywizację zawodową uczniów naszego powiatu przy aktywnej współpracy placówek oświatowych na poziomie regionalnym.

Cieszy nas to, że infrastruktura szkoleniowa znajdująca się na terenie naszego powiatu przyciąga gości z terenu całego województwa i nie tylko, co z pewnością zachęca ich do kolejnych odwiedzin – nie tylko w celach zawodowych.

 

Wydział Rozwoju LiFE