Imieniny:
28.08.2019

Strategia ORSG Powiatu Tucholskiego z 28.08.2019 r.

Komitet Sterujący ORSG PT na posiedzeniu 28.08.2019 r. jednogłośnie przyjął zmodyfikowaną Strategię ORSG PT i skierował ją do zaopiniowania przez Zarząd Województwa. Zarząd Województwa zaopiniował ją 18.09.2019 r.