Imieniny:
14.08.2018

Stan przebudowy drogi powiatowej Lubiewo-Bruchniewo

13 sierpnia Zarząd Powiatu Tucholskiego wraz z Wójtem Gminy Lubiewo spotkali się na odcinku drogi powiatowej nr 1030C relacji Lubiewo-Bruchniewo by wspólnie podziwiać efekt zakończonych prac.

Starosta Tucholski Michał Mróz podkreślił, że „odcinek 612m drogi na którym się znajdujemy był w bardzo zniszczony”. Faktem jest, że ten stan odchodzi już do przeszłości ponieważ dzięki wsparciu w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych płynących do naszego powiatu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz współpracy Starostwa Powiatowego z Gminą Lubiewo udało pozyskać niezbędne środki finansowe do wykonania tej ważnej inwestycji.
Starosta Tucholski podczas wspólnego spotkania z Wójtem Gminy Lubiewo Michałem Skałeckim, na wyremontowanych odcinku podkreślał, że to nie koniec ponieważ kolejne odcinki tej drogi są zaplanowane do wykonania w latach kolejnych na ca również wspólnie z gminą będziemy występowali o środki na wykonawstwo. Takie działania to kolejny przykład na to, że dzięki współpracy można zrobić więcej.
Włodarz Gminy Lubiewo podkreślał, że bardzo cieszy go fakt, że dzięki partnerstwu udaje się wyremontować kolejne drogi i zaznaczył chęć uczestnictwa w dalszych inwestycjach oraz modernizacjach. Podkreślmy, że dzięki staraniom włodarzy Powiatu Tucholskiego udało się pozyskać wsparcie z ministerialnych środków.
Całkowity koszt inwestycji wykonanej przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia na, której wykonano remont nawierzchni wraz z odbudową poboczy wyniósł 392 tys. zł z czego 240 tys. Powiat Tucholski otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego, udział własny tej inwestycji został współfinasowany w wysokości 76 tys. zł przez Gminę Lubiewo w wysokości 65 tys. 800 zł przez Powiat Tucholski oraz wysokości 10 tys. zł do tego zadania dołożył się Powiat Cieszyński za co serdecznie dziękujemy. 

WRLiFE