Imieniny:
12.02.2018

Rekrutacja do projektu 'Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV'

Zapraszamy osoby fizyczne lub prawne/grupy inicjatywne/podmioty ekonomii społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić Podmiot Ekonomii Społecznej w Przedsiębiorstwo Społeczne lub stworzyć nowe miejsca pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.

Nabór stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Czas trwania naboru: 12.02.2018 r – 05.03.2018 r

Prosimy o dokładne zapoznanie się z „Regulaminem Rekrutacji Uczestników/czek Projektu do Ścieżki PS” oraz sposobem wypełnienia dokumentacji.

Dokumenty należy składać spięty zszywaczem, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Formularzu rekrutacyjnym, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV – PS”.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00 (liczy się data przekazania dokumentów pracownikowi).

Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski uprzednio skonsultowane z doradcą kluczowym/kluczowym doradcą biznesowym/specjalista ds. przedsiębiorczości. W celu konsultacji należy skontaktować się z biurem projektu.

Ponadto, wszelkich niezbędnych informacji udziela kadra KPOWES pod numerem telefonu +48 739 202 422, drogą mailową: biuro@kpowes.org.pl lub osobiście w punkcie konsultacyjnym KPOWES w Bydgoszczy przy ulicy Sułkowskiego 17 od poniedziałku do piątku między godziną 12:00 a 15:00.

Wszystkie załączniki do pobrania na stronie internetowej http://kpowes.org.pl/2018/02/11/nabor-do-sciezki-ps-12018/

Informację Kujawsko-Pomorskiego OSrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wprowadził Wydział Rozwoju LiFE