Imieniny:
05.04.2018

Przetarg na dzierżawę pola biwakowego w Fojutowie

Powiat Tucholski ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę infrastruktury pola biwakowego w Fojutowie wraz poddzierżawą nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura na okres od dnia 26.04.2018 r. do 20.03.2023 r.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę infrastruktury pola biwakowego w Fojutowie wraz z poddzierżawą nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura na okres od dnia 26.04.2018 r. do 20.03.2023 r.” należy składać do dnia 16.04.2018 r.  do godz. 15.30 w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola. 

Wszystkie szczegóły dotyczące przetargu: tutaj

Wydział rozwoju LiFE