Imieniny:
16.04.2019

Program EtnoPolska: dotacje na edukację regionalną i stroje ludowe

Do 29 kwietnia trwa nabór wniosków prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe;
  • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212));
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Więcej informacji i generator wniosków znajuje się na stronach Narodowego Centum Kultury.

Na podstawie informacji NCK przygotował Wydział Rozwoju LiFE