Imieniny:
07.05.2018

PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO

Trwa realizacja programu profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego z bezpłatnymi badaniami kolonoskopowymi. Program jest finansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Objętych nim zostanie 25 tysięcy osób w województwie. Badania realizuje 14 wybranych placówek medycznych. Badania te można wykonać także w Szpitalu Tucholskim.

Z programu skorzystać mogą osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego:

I. osoby pracujące :
- w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego,                                                                                                
- w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,

- w wieku 25-49 lat pochodzące z rodzin, w których występuje dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tym przypadku potrzebne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej;

II. osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia (spełniające kryteria wiekowe jak w pkt. I ).

Do badania w ramach programu nie jest potrzebne skierowanie od lekarza, podstawą do rejestracji jest wypełniona ankieta - dostępna w Punkcie Programu (parter Szpitala Tucholskiego, przy rejestracji do Poradni Chirurgicznej) lub Pracowni Endoskopii (III p), można ją także pobrać do druku ze strony internetowej szpitala: www.szpitaltuchola.pl (zakładka „Dla Pacjentów”)

Wypełniona ankieta powinna trafić do Punktu Programu lub Pracowni Endoskopii.

Każdy pacjent kwalifikujący się do badania przed zadeklarowaniem uczestnictwa w programie ma możliwość skorzystania z indywidualnego spotkania z lekarzem/pielęgniarką.  

Rejestracja do programu jest możliwa w Szpitalu Tucholskim w formie osobistej oraz telefonicznej (nr 519 323 223) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz na spotkaniach edukacyjnych, których terminy będą podane przez Szpital Tucholski.

Program jest finansowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego pt. „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego". Badania można również wykonać w placówkach medycznych, do których link poniżej.

Placówki medyczne