Imieniny:
19.08.2015

Prace nad Strategią ORSG Powiatu Tucholskiego

14 sierpnia 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego ORSG Powiatu Tucholskiego, tym razem z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Tematem spotkania były przede wszystkim uwagi, które Urząd Marszałkowski zgłosił do strategii przekazanej Marszałkowi Województwa po konsultacjach społecznych. Ważnym elementem było też wskazanie, że najnowsza wersja podstawowego dokumentu, w którym opisane są założenia polityki terytorialnej województwa (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO, tzw. SzOOP), ukaże się w najbliższych dniach (18.08.2015 r.został on opublikowany na stronie mojregion.eu). Niestety, nie wszystkie projekty zaproponowane do realizacji na naszym obszarze jako priorytetowe będą mogły uzyskać finansowanie w ramach polityki regionalnej, co powoduje konieczność dostosowania ich do zmieniających się wymogów lub nawet zastąpienia części z nich innymi ważnymi projektami, ujętymi dotychczas na liście rezerwowej.

Kolejne spotkania Komitetu Sterującego przewidziane są we wrześniu: na początku września będzie to spotkanie robocze, a jeszcze w pierwszej połowie tego miesiąca Komitet Sterujący planuje przyjęcie zaktualizowanej wersji Strategii.

Przypominamy, że Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego to odpowiednik tzw. ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) na poziomie powiatowym. Jest to drobna część Regionalnego Programu Operacyjnego (podobnie jak Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, w ramach którego Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" tworzy Lokalną Strategię Rozwoju), który będzie stanowił podstawę unijnego finansowania rozwoju na terenie naszego województwa.

Wydział Rozwoju LiFE