Imieniny:
02.08.2019

Powołanie nowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi wręczono akt powołania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W obecności Kujawsko - Pomorskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pana Zbigniewa Sulika, Starosta Tucholski wręczył akt odwołania ze stanowiska Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pana Krzysztofa Kocińskiego, który otrzymał serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na stanowisku Inspektora. Od 1 sierpnia br. Pan Krzysztof Kociński sprawuje funkcję na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.

Jednocześnie Starosta Tucholski wręczył akt powołania na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pani Magdalenie Urban.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez Starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje zadania określone w ustawie Prawo Budowlane.