Imieniny:
05.02.2018

Posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego

Komitet Sterujący ORSG Powiatu Tucholskiego pod przewodnictwem Starosty Tucholskiego Michała Mroza zebrał się w poniedziałek 5 lutego 2018 r., tym razem w gościnnych progach Urzędu Miejskiego w Tucholi.

Komitet jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji Strategii ORSG Powiatu Tucholskiego za rok 2017, a w dyskusji nad realizacją tego programu przez Urząd Marszałkowski pojawiło się wiele pytań i wątpliwości: w kwestiach dotyczących zbyt wolnego tempa ogłaszania i rozstrzygania konkursów, niepewnej rzeczywistej alokacji na poszczególne zadania, konieczności doprecyzowania sposobu podziału środków oraz możliwości przesuwania planowanych wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami i priorytetami. Z kolejną aktualizacją Strategii Komitet wstrzymał się do czasu wyjaśnienia przynajmniej części ze zgłaszanych wątpliwości, planowanego na najbliższe dni.

Przed obradami Komitetu firma GlobalECO z Gdyni zaprezentowała koncepcję pozyskania dofinansowania na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zaopatrzeniu mieszkańców naszego powiatu w prąd i ciepło, a Komendant Powiatowy Policji Wiesław Gapa przedstawił ideę i zasady współpracy samorządów w projekcie „Razem bezpieczniej”, tym razem skierowanym na poprawę bezpieczeństwa w turystyce. Poruszono też temat przygotowań do Dnia Dawcy Szpiku Kostnego planowanego na 11 lutego, w ramach którego w każdej z gmin naszego powiatu można będzie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Na prośbę samorządów gminnych Starosta Michał Mróz zadeklarował też możliwość powrotu do tradycji Dożynek Powiatowych, które odbywałyby się co roku w innej gminie. 

Wydział Rozwoju LiFE