Imieniny:
13.09.2017

Pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla poszkodowanych przez nawałnicę

W związku z trudną sytuacją w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnicy, do której doszło w nocy z 11 na 12 sierpnia br., Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje wszelkie prawnie dostępne działania w celu udzielenia pomocy takim osobom.

Osobom poszkodowanym w skutkach po nawałnicy przysługuje bezpośredni dostęp do niezbędnej wiedzy na temat przysługujących im praw w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz możliwość złożenia odpowiedniego wniosku. Istnieje m.in. możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności składek bieżących, o rozłożenie na raty spłaty należności z tytułu składek lub nawet o ich umorzenie.

Osoby poszkodowane mogą liczyć również na pomoc ZUS w sytuacjach, w których poszkodowany zgłosi zaginięcie, zniszczenie świadectw pracy, zaświadczeń o wysokości osiąganego wynagrodzenia lub innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia prawa lub ustalenia wysokości świadczenia.

Więcej na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/pomoc-zus-po-nawalnicach/1105610 .