Imieniny:
13.09.2017

Pomoc poszkodowanym w nawałnicach – podziękowania

11 września 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące sytuacji osób poszkodowanych w nawałnicach z nocy 11 na 12 sierpnia 2017 r., w którym uczestniczył Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego Jerzy Kowalik.

W spotkaniu z udziałem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka i wiceministra Tomasza Żuchowskiego uczestniczyli wojewodowie i starostowie z terenów objętych skutkami nawałnic, jak też szefowie firm i stowarzyszeń zrzeszających producentów oferujących wsparcie poszkodowanych swoimi wyrobami budowlanymi. z udziałem.

Minister Adamczyk zwrócił się z prośbą o pomoc w poszkodowanym w odbudowie ich domostw możliwie najniższym kosztem, wskazując na możliwość stworzenia specjalnej oferty cenowej adresowanej do mieszkańców zniszczonych terenów lub nieodpłatnego przekazania materiałów budowlanych.

Wielu przedsiębiorców zadeklarowało chęć nieodpłatnego przekazania wyrobów budowlanych poszkodowanym. Na spotkaniu w MIB omówiono i ustalono zasady skutecznego rozdysponowania wyrobów budowlanych, tak aby trafiły one do najbardziej potrzebujących – zgodnie z zapotrzebowaniem zebranym przez wojewodów, przygotowanym na podstawie charakterystyki opracowanej przez samorządy powiatowe.

W terenie starostowie będą zapewniali sprawną dystrybucję, w tym podpisanie właściwych umów darowizny materiałów budowlanych do wskazanych przez wójtów/burmistrzów najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych. Taki schemat działania zapewni pełną transparentność przekazywania materiałów. Możliwe jest także zapewnienie, po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem, dystrybucji wyrobów budowlanych poprzez sklepy/składy budowlane działające na terenach dotkniętych skutkami nawałnicy.

W podsumowaniu Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk podkreślił, że w trudnych chwilach wystosowanie apelu o wsparcie było jego obowiązkiem i podziękował wszystkim tym, którzy zaangażowali się w pomoc.

Do pobrania: wykaz zadeklarowanej pomocy.

Na podstawie informacji MIiB, zdjęcia Powiat Nakielski, informacja Wydział Rozwoju LiFE