Imieniny:
11.04.2019

Planowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

10 kwietnia w Toruniu obradowała Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z udziałem przedstawiciela powiatu tucholskiego.

Przyjęła ona sprawozdanie z realizacji programu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 i wprowadziła zmiany w swoim regulaminie. Większość czasu zajęła jednak dyskusja o tym, w jaki sposób samorząd województwa może najbardziej efektywnie wspierać organizacje w realizacji ich misji, jak ulepszyć współpracę finansową i pozafinansową województwa z organizacjami i jak wpisać działania organizacji społecznych do przyszłej strategii województwa i powiązanego z nią Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rada postanowiła też wystąpić do Marszałka Województwa o zabezpieczenie środków na zakup wsparcia przez ekspertów, na działania sieciujące z innymi gremiami reprezentującymi organizacje społeczne oraz na wsparcie procesu konsolidacji oczekiwań NGO dotyczących nowego okresu programowania środków unijnych.

Rada zgodziła się, że budowa społeczeństwa obywatelskiego powinna stanowić odrębny, ważny cel przyszłej strategii rozwoju województwa, gdyż silne społeczeństwo obywatelskie stanowi podstawę budowania silnego regionu.

Wydział Rozwoju LiFE