Imieniny:
08.09.2015

ORSG - druga wersja strategii

Na posiedzeniu Komitetu Sterującego ORSG w dniu 7 września przyjęto drugą wersję strategii ORSG Powiatu Tucholskiego.

Wprowadzenie zmian spowodowane było koniecznością uwzględnienia uwag Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego, który jako Instytucja Zarzadzająca RPO, dokonał wstepnej oceny strategii.

Druga wersja dokumentu wraz z listami projektów przewidzianych do realizacji została przesłana do Urzędu Marszałkowskiego WK-P  w celu rozpoczecia procesu negocjacji.

Dokumenty do pobrania:

Strategia ORSG Powiatu Tucholskiego 7.09.2015r.

Załaczniki do Strategii ORSG

Lista podstawowa projektów EFRR

Lista podstawowa projektów EFS

Uchwała Komitetu Sterującego ORSG

Pismo do Marszałka WK-P