Imieniny:
14.08.2018

Mury pną się do góry

Zarząd Powiatu Tucholskiego w piątek 10 sierpnia przyglądał się pracom budowlanych placówki opiekuńczo-wychowawczej powstającej w Żalnie.

Cieszy oko stan obecny inwestycji wykonywanej przez firmę Ogólnobudowlaną pana Mirosława Szulczyńskiego. Przypomnijmy, że w związku z zmianami w liczbie osób, które mogą przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynoszącej obecnie maksymalnie 14 podopiecznych konieczne było wybudowanie na terenie naszego powiatu jednostek spełniających to kryterium. Żalno oraz Gostycyn to miejscowości, w której takie obiekty dostosowany do wymagań powstają. Wykonanie koniecznych robót budowlanych tj. obejmujących oddanie budynku w stanie surowym jest planowane na koniec września tego roku, natomiast oddanie wykończonego budynku do użytkowania planowane jest na koniec kwietnia 2019. Wartość całkowita zadania wykonywanego w Żalnie opiewa na kwotę 815.824,89 zł. W miejscowości Gostycyn inwestycję tą wykonuje firma MARBRUK z Charzykowy. Tutaj wartość zadania opiewa na kwotę 998.093,96 zł. Oba budynki będą spełniać wymagania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Inwestycje te wykonywane są w ramach RPO WK-P dla działania 6.1 Inwestycję w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.12 Inwestycję w infrastrukturę społeczną, Oś priorytetowa: 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.

WRLiFE