Imieniny:
07.08.2019

''Mój Prąd'' program dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce ''Mój Prąd''

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Na realizacje tego programu przeznaczona jest kwota 1 mld złotych. Dofinasowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem dostępne jest dla instalacji od 2-10kW mocy zainstalowanej.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków zaplanowano na przełom sierpnia i września 2019 r.

Nabór wniosków prowadzony będzie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:
https://www.wfosigw.torun.pl/aktualnosc-513-rusza_program_moj_prad.html
oraz
https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Informacja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Wprowadził: WRLiFE