Imieniny:
04.02.2019

Leon Janta-Połczyński Senator i Minister z Borów Tucholskich

1 lutego Tucholski Ośrodek Kultury i Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych zorganizowali wernisaż wystawy pt. Leon Janta-Połczyński Senator i Minister z Borów Tucholskich

Wystawa swoją pierwszą odsłonę miała w Senacie RP w maju 2017 r. Została ona poprzedzona przyjęciem na posiedzeniu senatu uchwały w sprawie uznania wielkich zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin. Pod względem merytorycznym wystawę przygotowywał zespół historyków pod kierownictwem prof. dra hab. Włodzimierza Jastrzębskiego. Ma ona na celu przybliżyć sylwetkę Leona Janty-Połczyńskiego, pomorskiego ziemianina, prawnika, działacza społecznego, senatora I i III kadencji, ministra rolnictwa w 5 rządach II RP, patrioty mieszkańca powiatu tucholskiego czasem jednak niedocenianego w rozmowach w sprawie polsko-niemieckiej granicy w 1920 roku.

Obecnie wystawa udostępniona jest dla mieszkańców Powiatu Tucholskiego, wyeksponowane plansze przedstawiają biografię, zdjęcia ale także zeskanowane materiały archiwalne z okresu działalności Leona Janta-Połczyńskiego. W uroczystym otwarciu wystawy w Tucholskim Ośrodku Kultury uczestniczyli dyrekcja oraz kadra pedagogiczna Zespołu Szkól Licealnych i Agrotechnicznych, która kultywuje pamięć o swoim patronie. Wśród obecnych na wernisażu był Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego Waldemar Kieszkowski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego Halina Janowska-Giłka, historycy regionaliści, duchowieństwo oraz mieszkańcy Powiatu Tucholskiego. Wystawę można podziwiać do 8 lutego w Tucholskim Ośrodku Kultury po wcześniejszym umówieniu. Serdecznie zapraszamy.

WRLiFE