Imieniny:
09.04.2018

Kwalifikacja wojskowa 2018

Od 9 kwietnia 2018 r. w Powiecie Tucholskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Do końca kwietnia przed Powiatową Komisją Lekarską stanie ponad 400 osób.

Na rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej przybył Z-ca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy Pan mjr Janusz Koźmiński.

Kwalifikacji wojskowej podlegają:

  1. Mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. Osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. Kobiety urodzone w latach 1994 – 1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
  5. Osoby , które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

Wszystkie osoby powinny stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Tucholi w wyznaczonym na wezwaniu terminie. Siedziba Komisji znajduje się w budynku Książnicy Tucholskiej przy ul. Pocztowej 7b w Tucholi. Powiatowa Komisja Lekarska w Tucholi przyjmuje w  godzinach 7.15 – 16.30. W razie pytań można skontaktować się pod numerem telefonu 505 114 768.

Więcej informacji na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień  w Bydgoszczy: http://bydgoszcz.wku.wp.mil.pl/pl/1845.html

Informację przygotował: Wydział Organizacyjny