Imieniny:
13.02.2020

Konkurs ofert nr 1/2020 dla organizacji pozarządowych

12 lutego Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2020 roku zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Na konkurs przeznaczone jest 40 tysięcy złotych. Wszystkie zadania zostały wpisane w jeden konkurs. Utrudni to pracę komisji dokonującej oceny ofert, pozwoli jednak dofinansować najciekawsze projekty, niezależnie od obszaru, w którym będą realizowane. Maksymalny poziom dotacji został obniżony do 4 tysięcy złotych, co pozwoli na podzielenie pieniędzy na więcej podmiotów.

Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tucholskiego, jak też w gablocie znajdującej się w urzędzie.

Wnioski można składać do 9 marca 2020 roku.

Dokiumentacja konkursowa:

Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich