Imieniny:
30.09.2019

Konkurs dotacyjny dla przedsiębiorców

"Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" zaprasza przedsiębiorców z terenu Powiatu Tucholskiego funkcjonujących powyżej 12 miesięcy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu na rozwój działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: 01/10/2019 – 14/10/2019 r. Forma wsparcia: refundacja. Maksymalna kwota wsparcia: 170 911,42 zł. Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Partnerstwa. Pytania należy kierować na adres email: lsr@borytucholskie.pl lub telefonicznie: 52 3361213

Ogłoszenie o naborze wraz z niezbędnymi dokumentami: tutaj.

Informację Partnerstwa LGD Bory Tucholskie wprowadził Wydział Rozwoju LiFE