Imieniny:
01.03.2019

Komitet Monitorujący RPO

28 lutego Starosta Tucholski Michał Mróz uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prezentowano m.in. stanowiska wypracowane przez grupę roboczą dotyczące potrzeby zwiększenia alokacji na ochronę i rozwój zasobów kultury, wyboru kryteriów dotyczących efektywności energetycznej w sektorze publicznym czy dotacji udzielanych przez LGD.

Tematy poruszane na posiedzeniu będą procedowane dalej przez właściwe wydziały Urzędu Marszałkowskiego.

Zdjęcia: Mikołaj Kuras

Wydział Rozwoju LiFE