Imieniny:
14.08.2018

Kolejna droga w Gminie Lubiewo wyremontowana

13 sierpnia Zarząd Powiatu Tucholskie wspólnie z Wójtem Gminy Lubiewo spotkali się by podziwiać efekt wykonanego remontu drogi powiatowej relacji Szumiąca Bysławek.

Około 3 kilometrowy odcinek drogi doczekał się przywrócenia do bezpiecznego użytkowania poprzez modernizację nawierzchni wraz z poboczami. Inwestycja ta nie doczekała by się realizacji gdyby nie pomoc płynąca z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i środków przyznanych Powiatowi Tucholskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dzięki partnerstwu oraz solidarnemu podziałowi wkładu własnego potrzebnego na wykonanie tego zadania pomiędzy Gminę Lubiewo, a Powiat Tucholski już teraz mieszkańcy mogą podróżować po zmodernizowanej drodze.Starosta Tucholski podczas spotkania dziękował wójtowi Michałowi Skałeckiemu za wsparcie i pomoc Gminy przy wykonywaniu tego zadania.
Włodarz Gminy Lubiewo podkreślał, że cieszy się bardzo, że dzięki staraniom władz powiatowych oraz wojewody Kujawsko-Pomorskiego udało się ten odcinek zrealizować. Nie jest to jedyne zadanie, które w tym roku zostanie wykonane w gminie Lubiewo. Ukończony został odcinek Bruchniewo- Lubiewo oraz na swoją realizację czeka odcinek drogi Lisikąt-Klonowo.
Remont drogi powiatowej nr 1036C relacji Szumniąca-Bysławek wyniósł 1mln 388 tys. zł. Wkład własny tego zadania 288 tys. zł i został współfinasowany przez Gminę Lubiewo i Powiat Tucholski po połowie za co serdecznie dziękujemy.