Imieniny:
07.06.2018

Inwestycje drogowe samorządów

28 maja z inicjatywy Starosty Tucholskiego Michała Mroza w tucholskim ZAZ-ie odbyło się spotkanie samorządowców w sprawie inwestycji drogowych.

Przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu, Wójtowie, Przewodniczący Rad Gmin, Burmistrz i zaproszeni goście dyskutowali m.in. o promesach przyznanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które pozwolą zrealizować wiele niezbędnych zadań. Z powodu bardzo dużej wartości promes planowane inwestycje będą znacznym obciążeniem dla budżetu samorządów. Pomimo niewielkiego procentowo udziału własnego niezbędna kwota wkładu własnego samorządów to prawie 6 milionów złotych.

Starosta zaprezentował zebranym zestawienie drogowych inwestycji powiatowych w latach 2015-2017, które pokazywało, że Powiat Tucholski pomimo realizowania planu naprawczego cały czas intensywnie inwestuje w infrastrukturę, wykorzystując wszelkie możliwe źródła środków zewnętrznych. Rozmawiano o planowanych na kolejne lata działaniach w celu wykorzystania zapowiadanego zwiększenia przez rząd środków na drogi lokalne m.in. poprzez utworzenie Samorządowego Funduszu Drogowego.  Poruszony został również temat otrzymania przez Polskę środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w związku z nawałnicą z sierpnia 2017 r. Brakuje jeszcze szczegółowych informacji na temat ich podziału. Środki będą prawdopodobnie dzielone przez Wojewodę i jest zapewnienie, że poszkodowane samorządy będą poinformowane o sposobie ich dystrybucji.

Pomimo wielu wątpliwości i pytań, na które odpowiedź jeszcze trzeba będzie znaleźć, spotkanie było ważnym elementem dyskusji na temat wspólnego budowania infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców naszego powiatu.

Wydział Rozwoju LiFE