Imieniny:
23.05.2014

Gospodarstwa opiekuńcze - szansa dla rolników.

ODR Minikowo przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tucholi, PCPR, Stowarzyszeniem Gospodarstw Agroturystycznych i LGD „Bory Tucholskie” podjął próbę rozpowszechnienia na terenie Borów Tucholskich idei funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych jako alternatywnej, pozarolniczej działalności.

Gospodarstwa opiekuńcze to gospodarstwa rolne, które oferują opiekę dla dzieci i ludzi z problemami, w tym integracyjnymi, wychowawczymi oraz upośledzeniami. Ich oferta może byś skierowana także do seniorów, którzy szukają dla siebie sposobu na zagospodarowanie wolnego czasu, czy to przez kilka dni, czy też kilka godzin dziennie. Od wielu lat system takich gospodarstw rozwija się w Europie, a szczególnie w Holandii.

Działania dotyczące wprowadzenia takiej formy przedsiębiorczości na wsi zostały włączone przez ODR Minikowo do większego projektu „Nowy zawód - nowa szansa”. Dzięki temu na terenie Powiatu Tucholskiego (w Nadolniku u Państwa Galikowskich oraz w Wymysłowie u Joanny Kłodzińskiej) odbyły się warsztaty mające przybliżyć rolnikom sposób funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych. O doświadczeniach holenderskich w tym zakresie opowiedział Kees Manintveld z Holandii, który przez 2 dni odwiedzał także gospodarstwa agroturystyczne na terenie Powiatu Tucholskiego. Podczas warsztatów nie mogło zabraknąć odniesienia do polskich realiów. Doświadczenia z wdrażania gospodarstw opiekuńczych na Podkarpaciu przybliżył Ryszard Kamiński, Zastępca Dyrektora KPODR w Minikowie, a główne zasady systemu opieki społecznej nad osobami starszymi w Polsce omówiła Anna Toby, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Uczestnikami tegorocznych warsztatów były m.in. osoby, które już w ubiegłym roku skorzystały z oferty ODR Minikowo i ukończyły kurs opieki nad osobami starszymi (praktyki odbywali w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej). Takie umiejętności będą bardzo przydatne przy tworzeniu gospodarstwa opiekuńczego np. na bazie gospodarstwa agroturystycznego. Jeszcze bardziej inspirująca będzie z pewnością wizyta w Holandii, podczas której kilkanaście osób odwiedzi dobrze działające gospodarstwa i zapozna się z zasadami funkcjonowania całego systemu w Holandii. Wizyta studyjna to nie koniec projektu – po powrocie pracownicy ODR Minikowo przy współpracy z lokalnymi podmiotami opracują plany tworzenia gospodarstw opiekuńczych w Powiecie Tucholskim. Będą to indywidualne plany, odnoszące się do konkretnego gospodarstwa, którego właściciele będą zainteresowani taką formą działalności pozarolniczej.  

Tworzenie sieci gospodarstw opiekuńczych w Borach Tucholskich, jak każdy nowatorski pomysł, nie będzie łatwe. Jednak jak każdy pilotażowy projekt, przedsięwzięcie to może liczyć na duże wsparcie. Z pewnością jest to szansa, z której trzeba skorzystać. 

Przygotował Wydział Promocji  i Sportu