Imieniny:
29.04.2010

Flaga Powiatu Tucholskiego

Flaga Powiatu Tucholskiego ma postać płata składającego się z dwóch jednakowej szerokości pionowych słupów: białego i czerwonego, przedzielonych w połowie ich szerokości węższymi słupami czarnymi (w proporcji 0,5:8 każdy). Na środku umieszczony jest herb Powiatu Tucholskiego.

Herb Powiatu Tucholskiego przedstawia w polu złotym połuorła czarnego ze wzniesioną ręką z mieczem wyrastającą ze skrzydła srebrną, o szponach, dziobie i języku czarnych i poługryfa z rybim ogonem czerwonego, o szponach, dziobie i języku czerwonych, na szyi połuorła i poługryfa korona.Przy tworzeniu w flagi wzięto pod uwagę tradycje historyczne i przeniesiono wzór i barwy chorągwi komturstwa tucholskiego. W ten sposób powstał system heraldyczno – weksylologiczny łączący w sobie wszystkie najważniejsze elementy przeszłości regionu „książęcy” (Rybogryf); „krzyżacki” (flaga) i „koronny” (Orzeł Mieczowy).

 

      Flaga Powiatu Tucholskiego

 

Herb, flaga i pieczęć przyjęte zostały Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIX/161/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. Flagę powiatową podnosi się m.in. przed budynkami lub na budynkach stanowiących siedzibę władz powiatowych oraz powiatowych instytucji samorządowych. Flaga stanowi umowną własność całej społeczności Powiatu Tucholskiego i jako taka może być wywieszana łącznie z flagą narodową lub samodzielnie przez wszystkich mieszkańców Powiatu z okazji świąt narodowych lub lokalnych bez konieczności uzyskiwania specjalnych pozwoleń. Jednakże wykorzystanie podobizny flagi Powiatu (barw Powiatu) do celów komercyjnych, tj. np. handlowych, promocyjnych lub reklamowych wymaga stosownego zezwolenia Zarządu Powiatu.


Przygotował: Referat Promocji