Imieniny:
04.11.2019

Europejskie Dni Pracodawców

W tym roku w dniach od 14 do 25 października odbyły się Europejskie Dni Pracodawców. Była to inicjatywa Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W ich ramach Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi zorganizował 4 wydarzenia:

 1. Spotkanie informacyjno – doradcze dla pracodawców dotyczące zasad zatrudniania cudzoziemców w ramach zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, które odbyło się dnia 18.10.2019r.   w godz.:10:00-13:00 w Książnicy Tucholskiej.

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonała Jadwiga Łyczywek – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi – witając jego uczestników: 19 pracodawców     i ich przedstawicieli, 1 reprezentanta Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz delegatów Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej - Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy.

 

Przedstawiciele Straży Granicznej omówili warunki pobytu cudzoziemców na terytorium RP, kontrolę legalności ich pobytu i konsekwencje nielegalnego pobytu. Z kolei pracownik PUP przedstawił szczegółowo procedury rejestracji oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz wydawania zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców.

 

 

 

Wszyscy uczestnicy spotkania po zakończonym spotkaniu potwierdzili w krótkiej ankiecie, że spełniło ono ich oczekiwania oraz, że widzą potrzebę kolejnych spotkań w temacie usług oferowanych przez PUP, podając jednocześnie interesującą ich tematykę.

2. Dni Otwarte dla pracodawców w Centrum Aktywizacji Zawodowej – odbyły się one w dniach 21 i 22 października br. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie PUP w Tucholi pok. 204 i 205. Podczas Dni Otwartych można było dowiedzieć się jak: zorganizować rekrutację w siedzibie PUP, uzyskać wsparcie w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz przeszkolić swoich pracowników lub samemu skorzystać z dofinansowania na podniesienie kwalifikacji.

3. Giełdy pracy dla osób poszukujących zatrudnienia (brały w nich udział także osoby niezarejestrowane jako bezrobotne) odbyły się one w następujących terminach:

a) 14.10.2019 r. dla Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi na stanowisku specjalista ds. marketingu,

b) 15.10.2019 r. dla Fabryki Mebli „Zabroccy” Sp. z o.o. w Okoninach Nadjeziornych na stanowisku operator maszyn i urządzeń do obróbki drewna,

c) PSS „Społem” w Tucholi na stanowiskach: sprzedawca, cukiernik, ubojowy, rozbieracz i wykrawacz,

d) 17.10.2019 r. dla „Arkadia” Sp. z o.o. w Gostycynie na stanowiskach: technik logistyk, pracownik produkcji, pracownik obsługi maszyn, elektromechanik, mechanik, robotnik gospodarczy i pakowacz,

e) 22.10.2019 r. dla Delta Gartenholz Polska Sp. z o.o. z Zdrojach na stanowisku pomocnik stolarza,

f)  24.10.2019 r. dla „Wutkowski” Sp. z o.o. s.k. w Śliwicach na stanowisku operator urządzeń przemysłu szklarskiego i magazynier.

Giełdy cieszyły się dużym zainteresowaniem osób szukających zatrudnienia. Na wolne stanowiska pracy pracodawcy zrekrutowali zarówno osoby zarejestrowane w tucholskim urzędzie pracy, jak i takie, które zarejestrowane nie są.4.

4. W dniu 22.10.2019 r. w Szkole Branżowej w Śliwicach odbyło się spotkanie doradcy zawodowego tut. Urzędu z pełnoletnimi uczniami klas III, które umożliwiło im zapoznanie się z ofertą Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi, a także przedstawiono im prezentację pt. „Kompetencje, umiejętności i predyspozycje zawodowe na rynku pracy”.

 Biorąc pod uwagę zainteresowanie tymi wydarzeniami Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi będzie cyklicznie je organizował.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług, a także prosimy o wskazanie jaka tematyka spotkań interesowałaby Państwa – załącznik ankieta dotycząca Państwa propozycji (można ją przesłać do urzędu pocztą tradycyjną na adres:
Plac Wolności 23
89-500 Tuchola,
e-mailem: pup@tuchola.pl lub dostarczyć osobiście).

Załączniki:

  1. ankieta dotycząca propozycji spotkań

Informacja: Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi
Wprowadził: WRLiFE