Imieniny:
01.02.2018

Druga kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego

30 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie drugiej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego.

Z ramienia organizacji pozarządowych w jej skład weszli:

 • Felicyta Król-Pawelska z Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej,
 • Teresa Cherek –Kanabaj z Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie,
 • Jan Bonk ze Stowarzyszenia na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”,
 • Małgorzata Górecka ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn,
 • Edyta Hoppe ze Stowarzyszenia Kulturalnego ‘Cisowy Łuk” z Bysławia,
 • Artur Pruszak z Towarzystwa Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja”.

Radę Powiatu Tucholskiego w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego reprezentować będą:

 • Halina Janowska-Giłka,
 • Dorota Gromowska,
 • Justyna Wilkiewicz,

a z ramienia Zarządu Powiatu do Rady weszli:

 • Anna Toby,
 • Katarzyna Puczyńska,
 • Karol Gutsze.

Starosta Michał Mróz wręczył nowo powołanym członkom Rady nominacje, po czym Rada dokonała wyboru prezydium. Przewodniczącą została wybrana jednogłośnie Felicyta Król-Pawelska, która pełniła tę funkcje także w pierwszej kadencji. Wiceprzewodniczącym, także jednogłośnie, został Artur Pruszak, a funkcję sekretarza Rada powierzyła Karolowi Gutsze.

Kolejne posiedzenie, już robocze, na którym omawiany będzie regulamin pracy i plan pracy Rady na bieżący rok, zaplanowano na wtorek 6 lutego. 

Przypominamy, że powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i doradczym Starosty Tucholskiego, działającym na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wydział Rozwoju LiFE