Imieniny:
09.04.2018

DOBRY ZAWÓD - OGÓLNOPOLSKI KONGRES POWIATÓW we WROCŁAWIU

6 kwietnia we Wrocławiu odbył się Kongres Powiatów „Dobry Zawód” poświęcony szkolnictwu branżowemu i technicznemu.

Na kongresie Powiat Tucholski reprezentowali Jerzy Kowalik Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego oraz Danuta Wytrążek Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Sportu Podczas wydarzenia Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej przedstawiła planowane zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym od roku szkolnego 2019/2020. 

Minister Anna Zalewska podpisała porozumienie oraz listy intencyjne z przedstawicielami spółek Skarbu Państwa oraz organizacji pracodawców o współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego.

Prezentowane były również nowe rozwiązania wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej. Jednym z tematów wydarzenia, to także finansowanie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Podczas kongresu zaprezentowane zostały przykłady  dobrej współpracy samorządu z przedsiębiorstwami i szkołami zawodowymi.

Wydarzenie organizowane zostało przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

W kongresie wzięło udział prawie 1000 osób z całej Polski, wśród nich przedstawiciele ministerstw, władz wojewódzkich i powiatowych, spółek Skarbu Państwa, kuratorzy oświaty, parlamentarzyści, kierownictwo i dyrektorzy departamentów MEN oraz dyrektorzy jednostek podległych MEN oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie ze szkół kształcących w zawodach.

Podczas Kongresu można było odwiedzić stoiska 16 różnych szkół branżowych, które prezentowały swoją ofertę, możliwości i sukcesy.

WEZiS