Imieniny:
09.05.2018

Bardzo wysoki poziom stawiennictwa na kwalifikacji wojskowej

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa odbywała się w dniach 9 – 27 kwietnia. Przez trzy tygodnie pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej wydano 310 orzeczeń określających zdolność do czynnej służby wojskowej.

Skuteczność kwalifikacji wojskowej określa tzw. stawiennictwo osób wezwanych. W tym roku stawiennictwo było na poziomie 94,25 %, i jest to jedno z najwyższych na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Bydgoszczy. W przygotowaniu kwalifikacji brało udział wiele instytucji, których działania mają wpływ na ostateczną ocenę kwalifikacji wojskowej: urzędy gmin z terenu powiatu tucholskiego, Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy oraz Starostwo Powiatowe, jako główny organizator.

Uroczyste podsumowanie kwalifikacji wojskowej, które odbyło się w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi było okazją do złożenia podziękowań wszystkim zaangażowanym osobom.  

Tekst: Krzysztof Szulczyk

Wprowadził: Wydział RLiFE