Imieniny:
25.03.2010

7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia

Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Tucholi uprzejmie informuje, że Światowy Dzień Zdrowia, który corocznie obchodzony jest 7 kwietnia, w 2010 roku koncentrował się będzie na problemach zdrowotnych wynikających z urbanizacji świata, a hasłem przewodnim będzie „ Człowiek i miasto”.

 

Światowy Dzień Zdrowia 2010

 

W nadchodzących 30 latach znacząca część przyrostu liczby ludności będzie miała miejsce w obszarach miejskich, co oznacza wzrost tempa urbanizacji. Taki stan rzeczy wiąże się z wieloma wyzwaniami zdrowotnymi, obejmującymi m. in. dostęp do wody pitnej, stan środowiska naturalnego, liczbę wypadków oraz zdarzeń z użyciem przemocy, choroby niezakaźne i związane z tym czynniki ryzyka, takie jak użycie tytoniu, nieodpowiedni sposób odżywiania się, brak aktywności fizycznej, szkodliwy wpływ nadużywania alkoholu, czy ryzyka związane z wybuchem epidemii chorób.

 

W tej sytuacji najbardziej poszkodowani są ubożsi mieszkańcy miast, którzy oprócz licznych chorób borykają się także z innymi problemami zdrowotnymi, co może przekładać się na wyższe ryzyko występowania przemocy, chorób przewlekłych, czy niektórych chorób zakaźnych, takich jak gruźlica lub HIV/AIDS.

Główne czynniki, lub inaczej, determinanty społeczne zdrowia w środowiskach miejskich wykraczają poza sektor zdrowia i obejmują infrastrukturę fizyczną, dostęp do usług socjalnych i ochrony zdrowia, sposób realizacji zadań przez samorząd, a także rozkład przychodów i możliwości edukacyjnych.

 

Planowanie przestrzeni miejskich może mieć pozytywny wpływ na promowanie zachowań wspierających zdrowie i bezpieczeństwo poprzez inwestycje w aktywne formy transportu, projektowanie przestrzeni zachęcających do aktywności fizycznej, a także wprowadzanie przepisów prawa miejscowego dotyczących użycia tytoniu i bezpieczeństwa żywności. Poprawa warunków życia miejskiego w dziedzinach takich jak budownictwo mieszkaniowe czy dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych w znaczący sposób przyczyniają się do redukowania ogólnych zagrożeń dla zdrowia. Budowa miast w sposób, który przeciwdziała wykluczeniu, gwarantuje dostępność oraz zachęca do korzystania z przestrzeni miejskich przez osoby starsze z pewnością odbędzie się z korzyścią dla wszystkich mieszkańców miast.

 

Działania takie zazwyczaj nie wymagają dodatkowego finansowania, lecz zaangażowania do przesunięcia środków na interwencje priorytetowe, uzyskując tym samym wyższy poziom wydajności.

 

Światowy Dzień Zdrowia 2010 poświęcony zostanie tematowi urbanizacji i zdrowia. Temat ten został wybrany z uwagi na wpływ urbanizacji na zbiorowe i indywidualne zdrowie mieszkańców świata.

 

Wybrane fakty dotyczące urbanizacji

 

Miasta całego świata zamieszkiwane są przez ponad 3 mld ludzi.

W roku 2007 liczba ludności miejskiej przekroczyła po raz pierwszy w historii symboliczną granicę 50%.

Do roku 2030 sześć na każde dziesięć osób będzie mieszkało w mieście, a wskaźnik ten sięgnie siedmiu osób do roku 2050.

 

Cele kampanii to przede wszystkim:

 

1000 miast: otwarcie przestrzeni publicznych na zdrowie, na przykład w formie aktywności fizycznej w parkach, spotkań w ratuszach, kampanii sprzątających, lub zamknięcia wydzielonych części ulic dla ruchu kołowego.

 

1000 istnień: zebranie 1000 opowieści wyróżniających się działaczy miejskich na rzecz zdrowia w mieście, którzy podjęli inicjatywę i w znaczący sposób wpłynęli na zdrowie mieszkańców miast.

 

Zaangażuj się!

 

Podziel się ze światem wydarzeniami ze swojego miasta, wymieniając się pomysłami z ludźmi na całym świecie. Odwiedź stronę kampanii społecznej, włącz się do dyskusji, załaduj własne nagrania wideo lub zdjęcia i wskaż własnego bohatera miejskiego:

                                                                                                       

- Człowiek i miasto

Kampania dostępna także w serwisach społecznościowych:

- Facebook

- YouTube

- Flickr 

 

Kampania Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem: Człowiek i miasto

W ramach kampanii Człowiek i miasto na całym świecie zorganizowane zostaną imprezy towarzyszące w tygodniu 7-11 kwietnia 2010 r.