Imieniny:

Komisje Rady Powiatu Tucholskiego

Komisja Rewizyjna
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Komisja Finansów i Gospodarki
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska