Imieniny:

Komisje Rady Powiatu Tucholskiego

  
Skład osobowy Komisji Rady Powiatu Tucholskiego

Komisja Rewizyjna:
 1. Justyna Wilkiewicz - Przewodnicząca Komisji
 2. Anna Ziegler - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Andrzej Urbański - Sekretarz Komisji

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej:
 1. Anna Ziegler - Przewodnicząca Komisji
 2. Honorata Szanecka - Zastępca Przewodniczącej
 3. Jan Przybysz
 4. Andrzej Pruszak
 5. Barbara Drewczyńska
 6. Halina Janowska-Giłka
 7. Jerzy Kowalik

Komisja Finansów i Gospodarki:
 1. Krzysztof Łukaszewicz - Przewodniczący Komisji
 2. Halina Janowska -Giłka - Zastępca Przewodniczącego
 3. Barbara Drewczyńska
 4. Beata Rode
 5. Małgorzata Oller
 6. Dorota Gromowska

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia:
 1. Andrzej Myszkowski - Przewodniczący Komisji
 2. Andrzej Urbański - Zastępca Przewodniczącego
 3. Wiesława Alichniewicz
 4. Danuta Tyda
 5. Michał Mróz
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
 1. Beata Rode - Przewodnicząca Komisji
 2. Justyna Wilkiewicz - Zastępca Przewodniczącej
 3. Krzysztof Łukaszewicz
 4. Michał Mróz
 5. Honorata Szanecka